-----------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUÁLNĚ - PROSÍM ČTĚTE
 

Informace k testování COVID 19 ve školách duben 2021

  • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit - potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.
    Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
  • Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.
     

Zdroj : Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví z 6.4.2021, Manuál COVID -19 testování ve školách MŠMT
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení  pacienti,
pro  minimalizaci rizika možnosti nákazy stále dodržujeme přísnější protiepidemický režim, přečtěte si prosím následující doporučení pro chování v čekárně.
Děkujeme Jana Ptáčková

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Vítáme Vás na stránkách ambulance dětského lékaře.

Poskytujeme léčebně preventivní péči v oboru praktické lékařství

pro děti a dorost do 19 let. Na vyšetření je možné se objednat

osobně, telefonicky nebo emailem.